Category Archives: Uncategorized

Adviesgesprekken groep 8

De adviezen van groep 8 staan weer voor de deur. In december wil juf Lisa deze gesprekken met ouders gaan voeren, zodat de open dagen van de middelbare school bezocht kunnen worden. Houdt u de data vrij die u deze week per mail van juf Lisa ontvangt? Wilt u meer weten over het voortgezet onderwijs, […]

Continue reading →

Cito training in de praktijk

Met het verplichten van de Eindtoets voor het primair onderwijs, willen wij als school niet achterblijven. Om die reden doen wij aan Cito training. Wij hopen op die manier tegemoet te komen aan het oefenen voor Cito zoals dat zinvol kan zijn. Niet door kinderen aan te leren dat alles draait om Cito, maar vooral […]

Continue reading →

Tafelkaart

Meester Hans oefent zich een breuk met de kinderen van groep 4. Maar de tafels van 1, 5 en 10 zitten er al aardig in. Voor de kinderen die er nog moeite mee hebben, heeft meester Hans een tafelkaart van internet geplukt. Omdat kinderen die niet mee mogen nemen naar huis, maar u die wellicht […]

Continue reading →