Schoolgids

We zijn afgestapt van een digitale schoolgids, omdat dit leidde tot veel verwarring. Omdat we waarde hechten aan de ouders bij ons op school, krijgt u de mogelijkheid om de schoolgids af te komen halen bij de directeur. U kunt daar een afspraak voor maken.

In de schoolgids vindt u de volgende informatie:

  • Uitgangspunten van de school, zoals missie en visie;
  • Kernwaarden;
  • Onderwijsgegevens, zoals welke methodes we hanteren en hoe de lessen zijn vormgegeven;
  • Informatie met betrekking tot instructies, verlengde instructie en het werken middels het convergente lesmodel;
  • Gegevens van onze leerkrachten;
  • Informatie per groep;
  • Informatie over het uitstroomprofiel middelbaar onderwijs;
  • De Inspectierapporten van de afgelopen vier jaar;
  • Het vijf jaren plan, met betrekking tot ons nieuwe schoolprofiel;
  • Gekoppelde instanties aan onze school.

De schoolgids dient u een overzichtelijk beeld te geven van wat u als ouder mag verwachten van OBS Koningin Juliana.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *