Cito training in de praktijk

Met het verplichten van de Eindtoets voor het primair onderwijs, willen wij als school niet achterblijven. Om die reden doen wij aan Cito training. Wij hopen op die manier tegemoet te komen aan het oefenen voor Cito zoals dat zinvol kan zijn. Niet door kinderen aan te leren dat alles draait om Cito, maar vooral om hen wegwijs te maken in de manier waarop Cito vragen stelt.

Onze Cito training vindt plaats aan de hand van professioneel oefenmateriaal.

 

Eindtoets verplicht, wat nu?

De Eindtoets voor het primair onderwijs werd verplicht gesteld door het Ministerie van Onderwijs. Tegelijkertijd werd de toets verplaatst van februari naar april. Wat houdt dat in?

De Cito-toets – die wij gebruiken als Eindtoets – geeft een bindend advies wat betreft het voortgezet onderwijs. De uitslag van de Cito-toets zien wij als een bevestiging voor het advies dat we in januari gegeven hebben.

Op zich maakt de Cito-toets weinig verschil. Het advies is gegeven. Maar het kan, in een enkel geval, voordeel hebben als de Cito-toets hoger uitvalt. We zijn namelijk bereid om dan te praten over het bijstellen van het advies. Ook al is uw zoon/ dochter al geplaatst op een middelbare school, er zal gekeken worden naar de mogelijkheid om in een hogere klas in te stromen. Dat is vooral voordelig wanneer er twijfel bestaat over het advies.

 

Wijziging in het toetslandschap

Zoals u van ons gewend bent zijn de adviesgesprekken in januari. Voorheen was de Cito-toets in februari. In geval van twijfel konden we toen nog de Cito-score (die niet veel later kwam) afwachten om een advies definitief te maken. Dit moest en moet nog altijd in de eerste week van maart rond zijn.

Nu de Cito-toets verplaatst is, kan dit niet meer. De scores zijn pas veel later bekend dan wanneer de kinderen ingeschreven moeten zijn op hun vervolgschool.

Wat ons advies betreft verandert er niets. Wij baseerden ons advies niet op de Cito-score en dat doen we nu ook niet. Waar baseren we ons dan wel op?

  • Cito-toetsen die kinderen gedurende het schooljaar maken (de M en E toetsen);
  • Werkhouding in de klas;
  • Eventueel bij ons bekende afgenomen intelligentietesten;
  • De Entreetoets in groep 7.

Om die reden vinden we het ook belangrijk om de Entreetoets in groep 7 te oefenen met de kinderen. Hier wordt immers de basis gelegd voor het advies dat ze in groep 8 krijgen.

 

Lagere score maakt niet uit

Anderzijds is het niet zo dat wanneer een kind lager scoort dan het advies, het advies naar beneden wordt bijgesteld. De Cito-toets blijft een momentopname en er zijn talloze redenen te bedenken waarom een kind lager scoort.

 

Bekendmaken met de toets

Omdat we willen dat kinderen zich comfortabel voelen tijdens het toetsen, oefenen we de Cito-toets op gezette momenten. Daarmee beginnen we al in groep 7, want dan wordt ook de Entreetoets afgenomen. Deze oefeningen doen we aan de hand van professioneel oefenmateriaal dat is samengesteld door het Bureau Bijles van Paul Bergman.

Het oefenmateriaal van Paul Bergman wordt door veel ouders gebruikt om de Cito te trainen. Het is uiterst professioneel samengesteld en bevat heel veel oefeningen op het gebied van spelling, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *